April 15, 2024

Masjid Ar Rayyan

Pusat Dakwah | Kajian Islam

SMPI Al Ummah Full Day School | MA Al Ummah Islamic Boarding School

SMPI Al UmmahFull Day School

SMPI Al Ummah Full day School merupakan Sekolah Menengah Pertama Islam yang mempunyai Visi dan Misi Menumbuhkembangkan peserta didik yang cerdas dan berakhlakul karimah. Melaksanakan pembelajaran aktif, mkooperatif, kontekstual dan menyenangkan serta Menciptakan suasana sekolah yang Islami, aman dan menyenangkan.

MA Al Ummah – Islamic Boarding School

Madrasah Aliyah Al Ummah (Islamic Boarding School), merupakan Sekolah berbasis Pondok Pesantren Tahfidz Al Qur’an yang didirikan oleh Yayasan Nurus Salam Al Ummah Jombang pada tahun 2019.

Kedua lembaga pendidikan diatas berada di Komplek Masjid Ar Rayyan Pandanwangi Jombang dalam naungan Yayasan Nurus Salam Al Ummah.